Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ (HFC)

Στις 31-1-2006 η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τη τελική απόφαση, για το κανονισμό που αφορά τους τακτικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υδροφθοράνθρακες (HFC). Σύμφωνα με το τελικό κανονισμό, οι υποχρεώσεις ελέγχων έχουν ως εξής :

Εγκαταστάσεις με ποσότητες μεγαλύτερες των 300 kg υποχρεούνται να εγκαταστήσουν σύστημα ανίχνευσης διαρροής. Το σύστημα αυτό πρέπει να ελέγχεται για τη σωστή του λειτουργία κάθε 12 μήνες. Εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστημα, πρέπει να γίνονται επιθεωρήσεις διαρροής κάθε 6 μήνες, από πιστοποιημένο προσωπικό. Η επιθεώρηση γίνεται με κατάλληλες συσκευές και μετρήσεις (δεν έχει ακόμα καθοριστεί η μεθοδολογία). Αν όμως το σύστημα ανίχνευσης δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η υποχρέωση των ετήσιων επιθεωρήσεων ανέρχεται ανά τρίμηνο. Η υποχρέωση αρχίζει από το 2007. Το προσωπικό ελέγχου διαρροών μπορεί να είναι είτε εσωτερικό είτε εξωτερικού συνεργάτη, πρέπει όμως να είναι πιστοποιημένο. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης είναι αντικείμενο επόμενου κανονισμού, όπως επίσης και η μεθοδολογία των ελέγχων και των μετρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα ψυκτικά αέρια τύπου φρέον βρίσκονται υπό ελεγχόμενη χρήση. Οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HClFC) έχουν ήδη χρονοδιάγραμμα κατάργησης. Το R-12 (CClF2) ήδη καταργήθηκε και το R-22 (CHClF2) έχει χρονοδιάγραμμα μέχρι 2010 ή 2015, σύμφωνα με το Κοινοτικό κανονισμό 2037 / 2000 (είναι δημοσιευμένος στη Βιβλιοθήκη μας. Οι υδροφθοράνθρακες (HFC), όπου περιλαμβάνονται τα R-137a και R-404a, έχουν τις υποχρεώσεις ελέγχων που αναφέρονται στο κανονισμό της 31-1-2006.

Αν θέλετε περισσότερη πληροφόρηση για την επίδραση των αερίων τύπου “φρέον” στη τρύπα του όζοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, επισκεφθείτε την ενότητα Ενημέρωση (ελεύθερη πρόσβαση) ή πατήστε εδώ.