Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Στη βιβλιοθήκη μας έγιναν οι εξής νέες καταχωρήσεις :

1.  Ενότητα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΨΥΧΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ άρθρο με τίτλο Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Το άρθρο αναλύει την έννοια της ψυκτικής αλυσίδας, τοποθετεί το ρόλο των Ψυγείων μέσα στην ψυκτική αλυσίδα, κάνει μια σύντομη αναδρομή στην ισχύουσα και επερχόμενη Νομοθεσία και αναφέρει τα οφέλη που έχουν οι χρήστες (Πελάτες) των Ψυγείων Δημόσιας Χρήσης.

2.  Στην ενότητα ΟΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ άρθρο με τίτλο ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. Στις μέρες μας και σε αυτές που έρχονται, θα δούμε σημαντικές αυξήσεις στους ενεργειακούς μας πόρους, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα (παραγωγή ψύξης) και το πετρέλαιο (διανομές). Το άρθρο αναφέρει μια μεθοδολογία για τον τρόπο που θα ενημερώσουν τα Ψυγεία τους Πελάτες τους για τις αυξήσεις αυτές και πως / πότε μπορούν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις αυτές στους Πελάτες τους, με αντικειμενικά κριτήρια.

Η Ένωση πάντα θα προσπαθεί να κρατάει ενήμερα τα μέλη της για τις σημαντικές εξελίξεις που μας αφορούν.