Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ

Συνεχίζεται από την ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) η επεξεργασία του Πανευρωπαικού Οδηγού Υγιεινής για τα Ψυγεία. Όπως έχουμε ήδη δημοσιεύσει, η εκπόνηση κλαδικών οδηγών υγιεινής σε Πανευρωπαικό επίπεδο προβλέπεται από το κανονισμό 852 / 2004, ο οποίος μπαίνει σε εφαρμογή από 1-1-2006. Σκοπός του οδηγού είναι να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις της Κοινότητας, όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ένα ομοιόμορφο περιβάλλον στις επιχειρήσεις, για την εφαρμογή των μηχανισμών ελέγχων, αλλά και τη διασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού με την εφαρμογή ενιαίων κανόνων. Η ECSLA ξεκίνησε τη μελέτη του οδηγού για τα Ψυγεία από τον Μάρτιο του 2005, με τη συνεργασία των Ευρωπαικών Ενώσεων Ψυγείων. Ήδη εκδόθηκε η δεύτερη προσέγγιση και εστάλη στις Εθνικές Ενώσεις για επεξεργασία και είναι καταχωρημένη στη Βιβλιοθήκη μας, ενότητα ECSLA. Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του Πανευρωπαικού Οδηγού, η εφαρμογή του υποκαθιστά τους μέχρι τότε Εθνικούς Οδηγούς.