Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Δημοσιεύτηκε από την αρμόδια επιτροπή της Κοινότητας πολύ χρήσιμο έγγραφο, το οποίο εξηγεί τα βασικά σημεία των κύριων κανονισμών που διέπουν την Υγιεινή Τροφίμων 852, 853, 854 και 882 / 2004, καθώς απαντάει και σε βασικά ερωτήματα που αφορούν εισαγωγείς – εξαγωγείς τροφίμων από τρίτες χώρες, καθώς και επίσημους ελέγχους. Το έγγραφο αυτό είναι καταχωρημένο στη Βιβλιοθήκη μας, ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, με τίτλο «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 852-853-854-882 ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ». Πατήστε εδώ για να δείτε το πίνακα περιεχομένων αυτού του εγγράφου. Υπενθυμίζεται ότι στη Βιβλιοθήκη μας είναι καταχωρημένοι όλοι οι παραπάνω κανονισμοί, ενώ στην ενότητα ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ είναι καταχωρημένη η περίληψη των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας, όπως αναφέρονται στο κανονισμό 178 / 2002.

Συμπερασματικά, ενημερώνουμε τα μέλη μας και όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι οι βασικότεροι Κοινοτικοί Κανονισμοί που διέπουν την Υγιεινή τροφίμων και ζωοτροφών σήμερα είναι οι 178 / 2002 και οι 852, 853, 854 και 882 / 2004.