Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ

Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, στις 6-7-05 έγινε ημερίδα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με τη μελετητική εταιρεία ALTEREN,  με θέμα την εφαρμογή στη χώρα μας του κανονισμού (ΕΚ) 2037/2000 που αφορά ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος (ελεγχόμενες ουσίες). Η ημερίδα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και αφορούσε άμεσα τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες. Τα πρακτικά της ημερίδας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε τα Ενημερωτικά Δελτία, για να δείτε τα πρακτικά, αλλά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν το κλάδο μας.