Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ – ΔΡΑΣΗ 2.12.6

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα (Δράση 2.12.6) ενίσχυσης επιχειρήσεων, για τη μετεγκατάστασή τους σε περιοχές ΒΕΠΕ. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία Οικονομιών Κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους καθώς και την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή/και Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις η άλλες μορφές ΒΕΠΕ. Στο πλαίσιο της Δράσης 2.12.6 ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 έως 200.000 € και με διάρκεια υλοποίησης έως 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές των μεταποιητικών .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/7/2005-31/5/2006,  Αρμόδιος Φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης,  Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 117 - 119, 101 92 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 6969952/942/698, Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr