Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2037/2000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6-7-05 ημερίδα με θέμα τις κανονιστικές διατάξεις για τις ουσίες που καταστρέφουν το όζον. Η ημερίδα κάλυψε όλο το φάσμα για την ενημέρωση και τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του Κοινοτικού κανονισμού, που ισχύει από το 2000. Έγιναν από αξιόλογους επιστήμονες και στελέχη του ΥΠΕΧΩΔΕ οι εξής διαλέξεις :

  • Σημερινή κατάσταση του όζοντος της στρατόσφαιρας
  • Παρουσίαση του Κανονισμού (ΕΚ) 2037/2000 και της προτεινόμενης Εθνικής Νομοθεσίας (Κ.Υ.Α.)
  • Σημερινή κατάσταση των ελεγχόμενων ουσιών στη Χώρα μας / Αρχές συστήματος διαχείρισης
  • Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων για τη χρήση του Βρωμιούχου Μεθυλίου
  • Επιβαλλόμενες προσαρμογές των επιχειρήσεων που διαθέτουν εγκαταστάσεις ψύξεως - κλιματισμού. Υποκατάστατες ουσίες και Τεχνολογίες
  • Οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης στην Ελλάδα. Υποκατάστατα των Halons
  • Διαχείριση των ελεγχόμενων ουσιών ως επικίνδυνων αποβλήτων

Την ημερίδα παρακολούθησε σαν εκπρόσωπος της Ένωσης ο Πρόεδρός της κ. Νίκος Χαριτωνίδης, ο οποίος έδωσε πληροφορίες για τη κατάσταση του κλάδου, δεσμέυτηκε στη συμπαράσταση της Ένωσης στους φορείς του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εκπόνηση της Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του Κανονισμού, καθώς και εξέφρασε απόψεις για την διευκόλυνση της υλοποίησης

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, στο πλαίσιο του έργου "Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα - Κάλυψη υποχρεώσεων αναφορικά με τη κλιματική αλλαγή και τη στιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος" έχει αναθέσει στην εταιρεία ALTEREN AE (εξειδικευμένη σε θέματα ενέργειας και διαχείρισης περιβάλλοντος) έργο που αφορά στην ανάπτυξη των υποστηρικτικών δράσεων που είναι απαραίτητες για τη κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το κανονισμό (ΕΚ) 2037/2000. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-282528, φαξ 2310-283725, e-mail info@alteren.gr, κ. Ψημμένο.

Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης πρέπει να βοηθήσουν στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να έχουν τη κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των ψυκτικών αερίων που χρησιμοποιούν. Η εφαρμογή του Κανονισμού και της Κ.Υ.Α. θα επιφέρει αναπότρεπτα και πολύ σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που δεν έχουν δώσει τις ανάλογες πληροφορίες. Στο προσεχές διάστημα, η Ένωση ή προσωπικό της ALTEREN θα προσεγγίσει ξανά τις επιχειρήσεις - Ψυγεία για καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα Ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται. Παρακαλούνται όλες οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν.