Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΥΡΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στις 22 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε μια σειρά ιδεών για συζήτηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ως 20% μέχρι το 2020 και να εξοικονομήσει 60 δις ευρώ κάθε χρόνο. Μέχρι τώρα, έχουν θεσμοθετηθεί ή είναι έτοιμα να εφαρμοστούν πολλά μέτρα , ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια. Αυτά είναι : 

 • Μια Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που εκδόθηκε το 2002 (εφαρμογή μέχρι 2006)
 • Μια Οδηγία που υποστηρίζει τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, που εκδόθηκε το 2004 (ήδη ισχύει)
 • Μια πρόταση που υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας στη φάση παροχής και διανομής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και λοιπών πηγών θέρμανσης σε νοικοκυριά, μεταφορείς και λοιπούς Βιομηχανικούς χρήστες (Οδηγία για την αποτελεσματική χρήση Ενέργειας από τελικούς χρήστες) είναι στη φάση επεξεργασίας από τα Κράτη – Μέλη.

Η Επιτροπή παρουσίασε τη Πράσινη Βίβλο για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας στις 22-6-05. Η κίνηση αυτή θα έχει σημαντική επίπτωση σε πολλούς κλάδους σε θέματα εξοικονόμησης. Η Βίβλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, σαν το κλειδί για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και τη καταπολέμηση της ανεργίας, θέματα που αναφέρονται στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να εξασφαλιστεί 20% μείωση στη κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020, που σημαίνει οικονομία 60 δις ευρώ κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το σημαντικότερο και φθηνότερο εργαλείο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (φαινόμενο θερμοκηπίου), στη προσπάθεια εναρμονισμού με τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, από το 20% του στόχου εξοικονόμησης, το μισό μπορεί να επιτευχθεί με την απλή εφαρμογή της υπάρχουσας Νομοθεσίας. Το υπόλοιπο μισό θα επιτευχθεί από καινοτομικές λύσεις. Μερικές ιδέες που προτείνονται είναι :

 • Κάθε Κράτος – Μέλος να καθιερώσει ετήσια πλάνα δράσης για εξοικονόμηση
 • Να βελτιωθεί η ενημέρωση των πολιτών μέσω πληροφόρησης από μαζικά μέσα και αναγραφής οδηγιών ενεργειακής διαχείρισης επί των προϊόντων
 • Φορολογικά κίνητρα για εξοικονόμηση
 • Κίνητρα για εναλλακτικές – οικολογικές λύσεις παραγωγής ενέργειας
 • Επέκταση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων και σε μικρότερα κτίρια (σύμφωνα με στοιχεία, οι απαιτήσεις ενέργειας των κτιρίων είναι το 40% της συνολικής ενεργειακής απαίτησης)
 •  Φορολογικά κίνητρα για «καθαρά» μεταφορικά μέσα
 • Αποτροπή διέλευσης μεγάλων και ενεργοβόρων οχημάτων από αστικές περιοχής
 • Καθιέρωση Πιστοποίησης για «καθαρά» οχήματα

Τον Οκτώβριο του 2005 θα γίνει το 1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη. Το 2006 αναμένεται η οριστικοποίηση της Νομοθεσίας.