Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς τις επαγγελματικές οργανώσεις, για υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση του Κ.Β.Σ., η Ένωση υπέβαλε σχετικό υπόμνημα με προτάσεις βελτίωσης του τρόπου έκδοσης στοιχείων και τήρησης Βιβλίου Αποθήκευσης. Η διαδικασία έγινε σύμφωνα με την απόφαση 10429994/Α0006/22-4-05,  ΦΕΚ 579Β, όπου επιδιώκεται η απλοποίηση και η προσαρμογή του ΚΒΣ στις σημερινές οργανωτικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στις συνθήκες των συναλλαγών στο πλαίσιο της αγοράς, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων που ορίζει η τεχνολογία. Ειδικότερα, το Υπουργείο, προκειμένου αφενός να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου και αφετέρου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων, απευθύνεται προς όλους τους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις της χώρας, τους οποίους αφορούν οι διατάξεις του ΚΒΣ και ζητεί διατύπωση των απόψεών τους. Στόχος είναι η σύνταξη ενός διαφανούς ΚΒΣ, βάση του οποίου θα είναι η απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων και η δημιουργία ενός συστήματος που δεν θα "παγιδεύει" ούτε τους φορολογούμενους αλλά ούτε και τους ελεγκτές και επιπροσθέτως, δεν θα αφήνει περιθώρια διισταμένων απόψεων και ερμηνειών. Πατήστε εδώ για να δείτε το υπόμνημα της Ένωσης.