Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΖΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2037/2000

Οι Διεθνείς ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και τη καθημερινή μας ζωή και πρακτική. Ανάμεσα στα μεγάλα προβλήματα, βαρύνουσα θέση κατέχει το πρόβλημα της καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος της στρατόσφαιρας. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό εφαρμόζοντας το ισχύον Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η ΕΕ έχει προωθήσει σειρά Κανονισμών, ο βασικότερος των οποίων είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος.  Για την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αναθέσει στη μελετητική εταιρεία ALTEREN AE έργο που αφορά την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων, που είναι απαραίτητες για τη κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το Κανονισμό (ΕΚ) 2037 / 2000. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, η ALTEREN ΑΕ οργανώνει ημερίδα με στόχο : 

-Την ενημέρωση για τη σημερινή κατάσταση των ελεγχόμενων ουσιών

-Tη παρουσίαση της Εθνικής νομοθεσίας που προωθείται από το  ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού 2037 / 2000

-Tις επιπτώσεις από το Κανονισμό και τη ΚΥΑ στις δραστηριότητες που συνδέονται με τις ελεγχόμενες ουσίες

-Την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να εναρμονιστούν με το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται.

Η ημερίδα θα γίνει τη Τετάρτη 6/7/05 στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης ώρα 17:00. Για το πρόγραμμα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στην ALTEREN AE, κα Κοκλανάκη στο 2310-282528, με φαξ στο 2310-283725 ή στο e-mail info@alteren.gr