Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Νέα > Νέα 2004 - 2006 > ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΟΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ποιες είναι οι εξελίξεις, σχετικά με τη χρήση των υδροχλωροφθοριοανθράκων (R-22) και υδροφθοριοανθράκων (λοιποί τύπου φρέον που χρησιμοποιούνται σήμερα), σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κοινότητας; Τι προβλέπεται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις διαρροών και τα προσόντα του προσωπικού που ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση αυτών των εξοπλισμών; Θέματα σαν αυτό και άλλα σημαντικά αναφέρονται στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο της ECSLA για το 2006. Επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη μας για να το διαβάσετε.