Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  TUV


 Πρόγραμμα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


12/10/2020  

Οριστικά αποτελέσματα ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

6/10/2020  

Προσωρινά αποτελέσματα ωφελουμένων της Πράξης (με Κωδικό ΟΠΣ 5002871)

1/10/2020  

12ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/9/2020  

11ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/8/2020  

10ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/7/2020  

9ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/6/2020  

8ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

6/5/2020  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

4/5/2020  

7ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

1/4/2020  

6ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

3/3/2020  

5ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

17/2/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 2.2020

31/1/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 4ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

31/1/2020  

4ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

7/1/2020  

3ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

7/1/2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 3ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

11/12/2019  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/12/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2ου Κύκλου Συλλογής Αιτήσεων

2/12/2019  

2ος Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

29/11/2019  

Επικαιροποιημένο FAQ 11.2019

18/11/2019  

Νέα Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Στελέχους 4 με σύμβαση εργασίας

14/11/2019  

Δελτίο Τύπου Απολογισμού Έκθεσης

8/11/2019  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4

25/10/2019  

Δελτίο Τύπου Έναρξης Συλλογής Αιτήσεων

24/10/2019  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4

24/10/2019  

1os Κύκλος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Εργαζομένων σε Πανελλαδικές Δράσεις Κατάρτισης & Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων

28/6/2019  

FAQ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

10/6/2019  

ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

31/5/2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΟΥ

15/5/2019  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18/4/2019  

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας"

29/3/2019  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22/3/2019  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/3/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

5/3/2019  

Επαναπροκήρυξη Θέσης Στελέχους 4

8/2/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

22/1/2019  

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

4/12/2018  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/11/2018  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/8/2018  

Poster Έργου

16/7/2018  

FAQ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

25/6/2018  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

28/5/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

8/1/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣελίδα: 1