Αναζητήστε πληροφορίες:   
   
  


 Πρόγραμμα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ


28/6/2019  

FAQ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

10/6/2019  

ΤΡΙΠΤΥΧΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

31/5/2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΟΥ

15/5/2019  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18/4/2019  

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας"

29/3/2019  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22/3/2019  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 4) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5/3/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

5/3/2019  

Επαναπροκήρυξη Θέσης Στελέχους 4

8/2/2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΗΜΕΡΙΔΑ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

8/2/2019  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.3.2019

22/1/2019  

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

4/12/2018  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/11/2018  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1/10/2018  

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

25/9/2018  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

28/8/2018  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/8/2018  

Poster Έργου

16/7/2018  

FAQ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

25/6/2018  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

28/5/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ

8/1/2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣελίδα: 1